Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Địa lý

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tây Bắc 21 0
2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 27.2 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022