Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Địa lý

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 75 0
2 Trường Đại học Đồng Tháp 701 0