Ngành Cơ điện tử

Mã ngành: 6520263

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Cơ điện tử

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023