Ngành Cơ điện tử

Mã ngành: 6520263

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Cơ điện tử

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 10 10
3 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 TN THPT
4 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
5 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
6 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu TN THPT TN THPT
12 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
19 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 10
20 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Cơ khí nông Nghiệp TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
28 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau 10 10
3 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 12
4 Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng TN THPT
5 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 10 10
6 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội TN THPT TN THPT
11 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu TN THPT TN THPT
12 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương TN THPT TN THPT
15 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội TN THPT TN THPT
18 Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh 10
19 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng 10
20 Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
21 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng nghề Hà Nam TN THPT TN THPT
23 Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi TN THPT TN THPT
24 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 TN THPT TN THPT
25 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THPT TN THPT
26 Trường Cao đẳng Cơ khí nông Nghiệp TN THPT TN THPT
27 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An TN THPT TN THPT
28 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh TN THPT