Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDQ
Tên viết tắt: DUE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF ECONOMICS
Điện thoại: 0236 383 6169
Hotline: 0911 223 777
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 24.5
2 Thống kê kinh tế 23.5
3 Quản lý Nhà nước 23
4 Quản trị kinh doanh 24.75
5 Marketing 25.75
6 Kinh doanh quốc tế 26.5
7 Kinh doanh thương mại 26
8 Thương mại điện tử 26.5
9 Tài Chính - Ngân hàng 24
10 Kế toán 23.85
11 Kiểm toán 24.25
12 Quản trị nhân lực 24.75
13 Hệ thống thông tin quản lý 23.75
14 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 24.6
15 Luật 23.5
16 Luật kinh tế 25.25
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.5
18 Quản trị khách sạn 23.5
19 Công nghệ tài chính 24.25

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 26.75
2 Thống kê kinh tế 26
3 Quản lý Nhà nước 26
4 Quản trị kinh doanh 27
5 Marketing 28
6 Kinh doanh quốc tế 28
7 Kinh doanh thương mại 27
8 Thương mại điện tử 27.75
9 Tài Chính - Ngân hàng 26.75
10 Kế toán 26.5
11 Kiểm toán 26.75
12 Quản trị nhân lực 27
13 Hệ thống thông tin quản lý 26.25
14 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 27
15 Luật 27
16 Luật kinh tế 27.5
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.25
18 Quản trị khách sạn 26
19 Công nghệ tài chính 27

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 800
2 Thống kê kinh tế 800
3 Quản lý Nhà nước 810
4 Quản trị kinh doanh 830
5 Marketing 900
6 Kinh doanh quốc tế 920
7 Kinh doanh thương mại 850
8 Thương mại điện tử 850
9 Tài Chính - Ngân hàng 830
10 Kế toán 800
11 Kiểm toán 830
12 Quản trị nhân lực 830
13 Hệ thống thông tin quản lý 800
14 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 850
15 Luật 830
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 800
17 Quản trị khách sạn 800
18 Công nghệ tài chính 850