Ngành Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Ngành Thống kê kinh tế là gì?

Ngành Thống kê kinh tế là một ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế chuyên vận dụng những kiến thức, công cụ và phần mềm thống kê để xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê, thiết kế nghiên cứu điều tra, tổng hợp, phân tích - dự đoán thống kê phục vụ cho việc quản lý và hoạch định chính sách kinh tế xã hội và quản lý.

Học ngành Thống kê kinh tế là học gì?

Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về tổ chức hệ thống thông tin thống kê quốc gia, Bộ ngành, địa phương; điều tra thống kê, nắm vững các công cụ và mô hình để mô tả, phân tích - dự đoán thống kê trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp; có kiến thức về phân tích kinh tế xã hội nói chung.

Sinh viên sẽ nắm vững các kiến thức, công cụ và phần mềm thống kê để xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê, thiết kế nghiên cứu điều tra, tổng hợp, phân tích - dự đoán thống kê phục vụ cho việc quản lý và hoạch định chính sách kinh tế xã hội và quản lý; có kỹ năng khai thác, phân tích dữ liệu kinh tế xã hội ở các ngành, các cấp khác nhau; có kỹ năng viết báo cáo phân tích, thuyết trình và làm việc theo nhóm.

Học ngành Thống kê kinh tế ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thống kê kinh tế có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực liên quan như: 

 • Tham gia thành lập các tổ chức tư vấn, dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu;
 • Giảng viên trong các trường đại học, học viện đào tạo về kinh tế;
 • Nghiên cứu viên trong các tổ chức tư vấn, viện, trung tâm nghiên cứu;
 • Làm việc tại các tổ chức tư vấn, nghiên cứu, phân tích trong nước và quốc tế; các dự án, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;
 • Làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế;
 • Chuyên viên trong các cơ quan thuộc hệ thống thống kê Nhà nước, bộ ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Thống kê kinh tế

Để học tập và làm việc liên quan tới ngành Thống kê kinh tế đòi hỏi các bạn cần phải có được những tố chất sau đây:

 • Say mê nghiên cứu, khám phá kiến thức và có trách nhiệm trong công việc;
 • Khả năng thu thập và xử lí thông tin;
 • Sáng tạo, tự tin, quyết đoán;
 • Khả năng ngoại ngữ tốt;
 • Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán thuyết phục;
 • Kiên trì, nhẫn nại và chịu được áp lực công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực về thời gian và khối lượng công việc.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thống kê kinh tế

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 800 800
2 Đại học Kinh tế TP.HCM 830 860