Thêm một trường đại học công bố điểm chuẩn, cao nhất 29,8

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển thẳng (XTT1, XTT2, XTT3) vào ngành đào tạo đại học chính quy của trường.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Ngành Sư phạm Toán học, có điểm chuẩn trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 28,60 (tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh): Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 29,80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Vật lí: Điểm trúng tuyển là 28,36 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh): Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 25,84

Ngành Sư phạm Ngữ văn: Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 27,50 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Giáo dục Mầm non: Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 25.78 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh: Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 26.20 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Giáo dục Tiểu học: Điểm chuẩn trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.91 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh: Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 27,03 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Tiếng Anh: Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 26,22 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2], theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Tin học: Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 24,67 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Hoá học: Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 27,72 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh): Điểm trúng tuyển điều kiện a3 diện XTT2 là 28,93 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Tiếng Anh (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Sinh học: Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 28,07 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥ 7.5), tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Công nghệ: Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 22,80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Sư phạm Lịch sử: Điểm trúng tuyển điều kiện a1 diện XTT2 là 28,92 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Lịch sử, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Giáo dục đặc biệt: Điểm trúng tuyển đối với điều kiện a4 diện XTT2 là 26,40 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Ngành Giáo dục công dân: Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục công dân. Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 27.29 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

Theo Đỗ Hợp/ TPO

Tin cùng chuyên mục

Khoa Y (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, điểm chuẩn ngành y khoa cao nhất.
Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố điểm chuẩn phương thức 3, năm 2023.
Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.
Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Trong đó, ngành sư phạm toán dẫn đầu về điểm chuẩn.
Nhiều trường đại học Y Dược công lập đã công bố điểm chuẩn 2023, ngành Y khoa vẫn cao điểm nhất, thấp nhất là Y tế công cộng.
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và Trường ĐH Việt Đức công bố điểm chuẩn các ngành theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Trắc nghiệm ngành nghề
Trắc nghiệm ngành nghề
Tra cứu điếm thi