Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật môi trường

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 625 650
2 Trường Đại học Nha Trang 0 600
3 Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM 750 620