Trường Cao đẳng Bình Phước

Mã trường: C43
Tên viết tắt: BPC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Bình Phước
Tên tiếng Anh: BINH PHUOC COLLEGE
Website: cdbp.edu.vn/
Điện thoại: 02713 881 093
Hotline: 02713 881 093
Địa chỉ: 899, QL 14, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Điện tử công nghiệp 10 TN THPT
3 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
4 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
5 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
6 Dược 10 TN THPT
7 Điều dưỡng 10 TN THPT
8 Hộ sinh 10 TN THPT
9 Giáo dục Mầm non 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THPT
2 Điện tử công nghiệp 10 TN THPT
3 Công nghệ thông tin 10 TN THPT
4 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THPT
5 Công nghệ ô tô 10 TN THPT
6 Dược 10 TN THPT
7 Điều dưỡng 10 TN THPT
8 Hộ sinh 10 TN THPT
9 Giáo dục Mầm non 10 TN THPT
Tuyển sinh Trung cấp các ngành Năm 2024

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THCS
2 Điện tử công nghiệp 10 TN THCS
3 Công nghệ thông tin 10 TN THCS
4 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
5 Công nghệ ô tô 10 TN THCS
6 Cắt gọt kim loại 10 TN THCS
7 Y sĩ đa khoa 10 TN THPT
8 Dược 10 TN THPT
9 Điều dưỡng 10 TN THPT
10 Hộ sinh 10 TN THPT
11 Kỹ thuật xét nghiệm 10 TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Điện công nghiệp 10 TN THCS
2 Điện tử công nghiệp 10 TN THCS
3 Công nghệ thông tin 10 TN THCS
4 Kế toán doanh nghiệp 10 TN THCS
5 Công nghệ ô tô 10 TN THCS
6 Cắt gọt kim loại 10 TN THCS
7 Y sĩ đa khoa 10 TN THPT
8 Dược 10 TN THPT
9 Điều dưỡng 10 TN THPT
10 Hộ sinh 10 TN THPT
11 Kỹ thuật xét nghiệm 10 TN THPT