Trường Đại học Tân Trào

Mã trường: TQU
Tên viết tắt: TTrU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tân Trào
Tên tiếng Anh: TAN TRAO UNIVERSITY
Điện thoại: 02073 892 012
Hotline: 0326.626.888
Địa chỉ: Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 20.33
2 Giáo dục Tiểu học 18.5
3 Sư phạm Toán học 18.5
4 Sư phạm Sinh học 18.5
5 Điều dưỡng 21
6 Dược học 19
7 Giáo dục học 15
8 Công nghệ Thông tin 15
9 Văn học 15
10 Quản lý văn hoá 15
11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
12 Kế toán 15
13 Vật lý học 15
14 Khoa học Môi trường 15
15 Chăn nuôi 15
16 Khoa học cây trồng 15
17 Kinh tế nông nghiệp 15
18 Công tác xã hội 15
19 Quản lý đất đai 15
20 Tâm lý học 15
21 Chính trị học 15
22 Kinh tế đầu tư 15
23 Lâm sinh 15
24 Sinh học ứng dụng 15
25 Giáo dục mầm non 17.5 Cao đẳng