Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Khoa học cây trồng

Mã ngành: 7620110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học cây trồng

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021
1 Trường Đại học Hùng Vương 18 0
2 Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 18 0
3 Trường Đại học Tây Nguyên 18 0

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2020 2021