Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Khoa học cây trồng

Mã ngành: 7620110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học cây trồng

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Hà Tĩnh 15 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022