Ngành Khoa học cây trồng

Mã ngành: 7620110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khoa học cây trồng

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Kiên Giang 0 550
2 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 0 55