Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành: 7140208

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Vinh 19 0
2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 24.4 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 25.48 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022