Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm âm nhạc

Mã ngành: 7140221

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm âm nhạc

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022