Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 6510202

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
2 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
3 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
4 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
5 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
6 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Đắk Lắk TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 10
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 27
11 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại 10 10
12 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
15 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
16 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 13
20 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng TN THPT
21 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
2 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
3 Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 12
4 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
5 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 10 10
6 Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức TN THPT TN THPT
7 Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Đắk Lắk TN THPT TN THPT
9 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 10
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 31.5
11 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại 10 10
12 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
13 Trường Cao đẳng Bến Tre TN THPT TN THPT
14 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
15 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn TN THPT
16 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn TN THPT TN THPT
17 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải TN THPT
18 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc TN THPT TN THPT
19 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 17
20 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng TN THPT
21 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức TN THPT TN THPT
22 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 400