Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Mã trường: TDH
Tên viết tắt: HUPES
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Tên tiếng Anh: Hanoi University Physical Education and Sports
Điện thoại: (024) 33866 058
Hotline:
Địa chỉ: Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục thể chất 37.2 Thang điểm 40
2 Giáo dục quốc phòng và An ninh 27.5 Thang điểm 40
3 Huấn luyện thể thao 31.83 Thang điểm 40

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục thể chất 32.85 Thang điểm 40
2 Giáo dục quốc phòng và An ninh 33.42 Thang điểm 40
3 Huấn luyện thể thao 23.47 Thang điểm 40