Trường Đại học Thái Bình Dương

Mã trường: TBD
Tên viết tắt: TBD
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thái Bình Dương
Tên tiếng Anh: THAI BINH DUONG UNIVERSITY
Điện thoại: (0258) 3 727 147
Hotline: 0886 433 379
Địa chỉ: Số 79 Mai Thị Dõng. TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 15
2 Du lịch 15
3 Đông phương học 15
4 Ngôn ngữ Anh 15
5 Quản trị kinh doanh 15
6 Kế toán 15
7 Tài Chính - Ngân hàng 15
8 Công nghệ Thông tin 15
9 Trí tuệ nhân tạo 15
10 Kinh doanh quốc tế 15
11 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
12 Marketing 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 18
2 Du lịch 18
3 Đông phương học 18
4 Ngôn ngữ Anh 18
5 Quản trị kinh doanh 18
6 Kế toán 18
7 Tài Chính - Ngân hàng 18
8 Công nghệ Thông tin 18
9 Trí tuệ nhân tạo 18
10 Kinh doanh quốc tế 18
11 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18
12 Marketing 18