Trường Đại học Tài chính - Marketing

Mã trường: DMS
Tên viết tắt: UFM
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF FINANCE - MARKETING
Website: ufm.edu.vn/
Điện thoại: (028) 3772.0406
Hotline:
Địa chỉ: Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 24.6
2 Marketing 25.9
3 Bất động sản 21.9
4 Kinh doanh quốc tế 25.8
5 Tài chính - ngân hàng 24.2
6 Kế toán 24.6
7 Kinh tế 24.8
8 Luật kinh tế 24.8
9 Toán kinh tế 23.6
10 Hệ thống thông tin quản lý 24.4
11 Công nghệ tài chính 24.1
12 Ngôn ngữ Anh 24
13 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc thù) 23.7
14 Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) 23.4
15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) 22.6
16 Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) 23.4
17 Marketing (Chương trình tích hợp) 24.9
18 Kế toán (Chương trình tích hợp) 23
19 Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) 23.1
20 Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) 24.7
21 Bất động sản (Chương trình tích hợp) 21.1
22 Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh toàn phần) 23.3
23 Marketing (Tiếng Anh toàn phần) 26
24 Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh toàn phần) 25.8

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 28.2
2 Marketing 28.7
3 Bất động sản 27.5
4 Kinh doanh quốc tế 28.7
5 Tài chính - ngân hàng 28.2
6 Kế toán 28.2
7 Kinh tế 28.7
8 Luật kinh tế 28.5
9 Toán kinh tế 28.2
10 Hệ thống thông tin quản lý 28
11 Công nghệ tài chính 28.5
12 Ngôn ngữ Anh 27.5
13 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc thù) 27.5
14 Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) 27
15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) 27
16 Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) 27.5
17 Marketing (Chương trình tích hợp) 28
18 Kế toán (Chương trình tích hợp) 27.5
19 Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) 27.5
20 Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) 27.8
21 Bất động sản (Chương trình tích hợp) 27
22 Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh toàn phần) 27
23 Marketing (Tiếng Anh toàn phần) 27
24 Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh toàn phần) 27

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 780
2 Marketing 870
3 Bất động sản 710
4 Kinh doanh quốc tế 850
5 Tài chính - ngân hàng 800
6 Kế toán 800
7 Kinh tế 820
8 Luật kinh tế 850
9 Toán kinh tế 780
10 Hệ thống thông tin quản lý 780
11 Công nghệ tài chính 820
12 Ngôn ngữ Anh 710
13 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (Chương trình đặc thù) 750
14 Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) 710
15 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) 710
16 Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) 710
17 Marketing (Chương trình tích hợp) 800
18 Kế toán (Chương trình tích hợp) 710
19 Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) 710
20 Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) 750
21 Bất động sản (Chương trình tích hợp) 710
22 Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh toàn phần) 750
23 Marketing (Tiếng Anh toàn phần) 750
24 Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh toàn phần) 750