Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Ngành Bất động sản là gì?

Bất động sản hay Kinh doanh bất động sản có thể hiểu là việc đầu tư nguồn vốn nhằm thực hiện hoạt động mua, xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán (chuyển nhượng tức cho thuê lại hoặc cho thuê mua bất động sản), thực hiện môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm vào mục đích sinh lợi.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Bất động sản có thể tự hoạt động như một trung gian môi giới Bất động sản, hoặc ứng tuyển vào vị trí nhân viên, quản lý của các văn phòng giao dịch, các công ty về Bất động sản.

Học ngành Bất động sản là học gì?

Sinh viên theo học ngành Bất động sản sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về kinh tế, tài chính, luật, kinh doanh, quy hoạch và kiến thức chuyên sâu về môi giới, kinh doanh, đầu tư, quản lý bất động sản; những kỹ năng chuyên môn như thu thập thông tin, phân tích thị trường bất động sản, triển khai các dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và môi giới bất động sản,...

Thí sinh yêu thích ngành Bất động sản có thể tham khảo một số trường uy tín như: Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) (Dự kiến đào tạo năm 2021).

Học ngành Bất động sản ra trường làm gì?

Nhân viên kinh doanh bất động sản: Đây là công việc được tuyển dụng thường xuyên nhất trên thị trường việc làm. Các nhân viên bất động sản có nhiệm vụ hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn, bán hàng cho các doanh nghiệp hay nhà đầu tư, nhằm thúc đầy sự phát triển trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và chủ thể sở hữu bất động sản.

  • Chuyên viên môi giới bất động sản, chuyên viên dịch vụ khách hàng, chuyên viên phòng kế hoạch dự án, chuyên viên tại các sàn giao dịch bất động sản.
  • Quản lý văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bất động sản
  • Chuyên viên thẩm định giá bất động sản, chuyên viên phát triển thị trường và kế hoạch kinh doanh
  • Nhà đầu tư bất động sản
  • Nhà phát triển và quản lý hệ thống bất động sản

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Bất động sản

Để học tập và làm việc liên quan tới ngành Bất động sản, các bạn sẽ cần phải có được những tố chất và kỹ năng sau:

  • Yêu thích và đam mê kinh doanh
  • Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
  • Kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý khách hàng
  • Kiên trì, nhẫn nại, chịu được áp lực
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bất động sản