Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Mã trường: DHL
Tên viết tắt: DHL
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Điện thoại: 04234 3522.535
Hotline:
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Bất động sản 15
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
3 Kỹ thuật cơ điện tử 15
4 Công nghệ thực phẩm 16
5 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
6 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15
7 Khuyến nông 15
8 Chăn nuôi 16
9 Nông học 15
10 Khoa học cây trồng 15
11 Bảo vệ thực vật 15
12 Phát triển nông thôn 15
13 Lâm nghiệp 15
14 Quản lý tài nguyên rừng 15
15 Nuôi trồng thuỷ sản 15
16 Bệnh học thủy sản 15
17 Quản lý thủy sản 15
18 Nông nghiệp công nghệ cao 15
19 Thú y 18
20 Quản lý đất đai 15
21 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Bất động sản 18
2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
3 Kỹ thuật cơ điện tử 18
4 Công nghệ thực phẩm 21
5 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18
6 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18
7 Khuyến nông 18
8 Chăn nuôi 19
9 Nông học 18
10 Khoa học cây trồng 18
11 Bảo vệ thực vật 18
12 Phát triển nông thôn 18
13 Lâm nghiệp 18
14 Quản lý tài nguyên rừng 18
15 Nuôi trồng thuỷ sản 19
16 Bệnh học thủy sản 18
17 Quản lý thủy sản 18
18 Nông nghiệp công nghệ cao 18
19 Thú y 21
20 Quản lý đất đai 18
21 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 18