Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Phát triển nông thôn

Mã ngành: 7620116

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Phát triển nông thôn

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 19 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 700 0