Ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Mã ngành: 7620118

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Nông nghiệp công nghệ cao

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội 19 0
2 Trường Đại học Văn Lang 650 0