Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý tài nguyên rừng

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Tây Bắc 18 0
2 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 19 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 700 0