Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Mã trường: DBG
Tên viết tắt: BAFU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Tên tiếng Anh: BAC GIANG AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY
Điện thoại: (0204)3 874 265
Hotline: 0983674 387
Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 15
2 Kinh tế 15
3 Khoa học cây trồng 15
4 Bảo vệ thực vật 15
5 Chăn nuôi 15
6 Thú y 15
7 Quản lý đất đai 15
8 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
9 Công nghệ thực phẩm 15
10 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
11 Quản lý tài nguyên rừng 15
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
14 Thương mại điện tử 15
15 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 23
2 Kinh tế 23
3 Khoa học cây trồng 23
4 Bảo vệ thực vật 23
5 Chăn nuôi 23
6 Thú y 23
7 Quản lý đất đai 23
8 Quản lý tài nguyên và môi trường 23
9 Công nghệ thực phẩm 23
10 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 23
11 Quản lý tài nguyên rừng 23
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 23
14 Thương mại điện tử 23
15 Công nghệ kỹ thuật ô tô 23