Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Mã trường: DNV
Tên viết tắt: HUHA
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tên tiếng Anh: HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS
Điện thoại: 024 3 75 33 659.
Hotline:
Địa chỉ: số 36 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị nhân lực 27 Cơ sở Hà Nội
2 Quản trị nhân lực 24 Cơ sở Hà Nội
3 Quản trị văn phòng 23.75 Cơ sở Hà Nội
4 Quản trị văn phòng 25.75 Cơ sở Hà Nội
5 Quản trị văn phòng 26.75 Cơ sở Hà Nội
6 Luật 24.25 Cơ sở Hà Nội
7 Luật 26.25 Cơ sở Hà Nội
8 Văn hóa học 20.25 Cơ sở Hà Nội
9 Văn hóa học 22.25 Cơ sở Hà Nội
10 Quản lý văn hoá 18 Cơ sở Hà Nội
11 Quản lý văn hoá 16 Cơ sở Hà Nội
12 Thông tin - thư viện 15 Cơ sở Hà Nội
13 Thông tin - thư viện 17 Cơ sở Hà Nội
14 Thông tin - thư viện 18 Cơ sở Hà Nội
15 Quản lý Nhà nước 21 Cơ sở Hà Nội
16 Quản lý Nhà nước 23 Cơ sở Hà Nội
17 Quản lý Nhà nước 24 Cơ sở Hà Nội
18 Chính trị học 17 Cơ sở Hà Nội
19 Chính trị học 15 Cơ sở Hà Nội
20 Chính trị học 18 Cơ sở Hà Nội
21 Lưu trữ học 17 Cơ sở Hà Nội
22 Lưu trữ học 15 Cơ sở Hà Nội
23 Lưu trữ học 18 Cơ sở Hà Nội
24 Hệ thống thông tin 19.75 Cơ sở Hà Nội
25 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 17.5 Cơ sở Hà Nội
26 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 15.5 Cơ sở Hà Nội
27 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 18.5 Cơ sở Hà Nội
28 Kinh tế 23.5 Cơ sở Hà Nội
29 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.25 Cơ sở Hà Nội
30 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25 Cơ sở Hà Nội
31 Ngôn ngữ Anh 23.75 Cơ sở Hà Nội
32 Luật 24.5 Phân hiệu TP.HCM
33 Quản lý nhà nước 21 Phân hiệu TP.HCM
34 Quản trị văn phòng 22.25 Phân hiệu TP.HCM
35 Lưu trữ học 15 Phân hiệu TP.HCM
36 Lưu trữ học 16 Phân hiệu TP.HCM
37 Quản trị nhân lực 15 Phân hiệu Quảng Nam
38 Quản trị nhân lực 16 Phân hiệu Quảng Nam
39 Quản trị văn phòng 17 Phân hiệu Quảng Nam
40 Quản trị văn phòng 18 Phân hiệu Quảng Nam
41 Luật 15 Phân hiệu Quảng Nam
42 Luật 16 Phân hiệu Quảng Nam
43 Quản lý nhà nước 18 Phân hiệu Quảng Nam
44 Quản lý nhà nước 19 Phân hiệu Quảng Nam