Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Chính trị học

Mã ngành: 7310201

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Chính trị học

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020