Ngành Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Ngành Kinh tế quốc tế là gì?

Kinh tế quốc tế là một chuyên ngành của kinh tế học, nghiên cứu sự liên kết, tác động, phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Đây là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu. Nói một cách khác, Kinh tế quốc tế nghiên cứu các hoạt động giao dịch, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm đạt được các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế.

Học ngành Kinh tế quốc tế là học gì?

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, kinh doanh logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh doanh quốc tế trong thời đại số…cũng như kiến thức chuyên sâu về giao dịch ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, quản trị chuỗi cung ứng và phát triển logistics toàn cầu, nghiên cứu thị trường quốc tế, kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế, nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, vận tải, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu…

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phân tích định tính và định lượng, và đặc biệt là khả năng dự báo để đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích chuyên sâu trong các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế;

Bên cạnh đó, với khối kiến thức chuyên sâu, sinh viên sẽ được học các học phần kiến thức mang đậm tính thực tiễn như: giao dịch ký kết hợp đồng thương mại quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng và phát triển logistics toàn cầu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất - nhập khẩu, nghiên cứu thị trường, đàm phán trong kinh doanh quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, thương mại điện tử…

Học ngành Kinh tế quốc tế ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực liên quan như: 

 • Các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc tế;
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo về quản trị kinh doanh và kinh tế quốc tế;
 • Bộ Công thương, các Sở Công thương, Sở Kế hoạch và đầu tư, cơ quan xúc tiến thương mại;
 • Các viện và trung tâm nghiên cứu kinh tế;
 • Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty vận tải quốc tế;
 • Bộ phận thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại và các công ty đa quốc gia…

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kinh tế quốc tế

Để học tập và làm việc liên quan tới ngành Kinh tế quốc tế đòi hỏi các bạn cần phải có được những tố chất sau đây:

 • Thành thạo tiếng Anh:
 • Sáng tạo, quyết đoán;
 • Thích nghi nhanh với môi trường làm việc đa văn hóa:
 • Tự tin, giao tiếp tốt và có kỹ năng đàm phán và thuyết phục;
 • Khả năng thu thập và xử lý thông tin;
 • Đương đầu với thách thức, rủi ro;
 • Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm hiệu quả;
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực về thời gian và khối lượng công việc…
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kinh tế quốc tế