Trường Đại học Ngoại thương

Mã trường: NTH
Tên viết tắt: FTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Ngoại thương
Tên tiếng Anh: Foreign Trade University
Website: ftu.edu.vn
Điện thoại: 024.3259516
Hotline:
Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kinh tế 28.3 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
2 Quản trị kinh doanh 27.7 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
3 Tài chính - Ngân hàng 27.45 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
4 Kế toán 27.45 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
5 Luật 26.9 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
6 Ngôn ngữ Anh 27.5 tổ hợp gốc D01
7 Ngôn ngữ Pháp 26.2 Tổ hợp gốc D01, tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm
8 Ngôn ngữ Trung 28.5 Tổ hợp gốc D01, tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm
9 Ngôn ngữ Nhật 26.8 Tổ hợp gốc D01, tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm
10 Kinh tế quốc tế 28 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
11 Kinh tế chính trị 26.9 tổ hợp gốc A00, các tổ hợp A01, D01, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm