Học viện Chính sách và phát triển

Mã trường: HCP
Tên viết tắt: APD
Tên tiếng Việt: Học viện Chính sách và phát triển
Tên tiếng Anh: ACADEMY OF POLICY AND DEVELOPMENT
Điện thoại: 024 3747 3186
Hotline: 024 3795 7368
Địa chỉ: Khu đô thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật kinh tế 25.5
2 Kinh tế 24.4
3 Kinh tế quốc tế 24.8
4 Tài chính - Ngân hàng
5 Chương trình Tài chính 23.5
6 Quản lý Nhà nước 23.5
7 Quản trị kinh doanh 24.39
8 Chương trình Kinh tế đối ngoại 23.5
9 Kinh tế phát triển 24.5
10 Kế toán 25.2
11 Kinh tế số 24.9
12 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 32.3

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật kinh tế 26.5
2 Kinh tế
3 Kinh tế quốc tế
4 Tài chính - Ngân hàng 27.21
5 Chương trình Tài chính
6 Quản lý Nhà nước 19
7 Quản trị kinh doanh
8 Chương trình Kinh tế đối ngoại
9 Kinh tế phát triển
10 Kế toán 27.24
11 Kinh tế số 27.17
12 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.5

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật kinh tế 19
2 Kinh tế 19
3 Kinh tế quốc tế 19
4 Tài chính - Ngân hàng 19
5 Chương trình Tài chính 19
6 Quản lý Nhà nước
7 Quản trị kinh doanh 19
8 Chương trình Kinh tế đối ngoại 19
9 Kinh tế phát triển 19
10 Kế toán 19
11 Kinh tế số 19
12 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 19