Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Chính sách và phát triển

Mã trường: HCP
Tên tiếng Việt: Học viện Chính sách và phát triển
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội
Website: apd.edu.vn/
Email:
Điện thoại: (024) 3795 7368
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 20
2 Kinh tế phát triển 19
3 Kinh tế quốc tế 22.75
4 Quản lý Nhà nước 18.25
5 22.5
6 22.25
7 Luật kinh tế 21
8 20.25

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 22.5 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30
2 Kinh tế phát triển 21.65 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30
3 Kinh tế quốc tế 25.5 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30
4 Quản lý Nhà nước 20.85 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30
5 25.5 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30
6 23.5 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30
7 Luật kinh tế 21.25 điểm chuẩn tính theo thang điểm 30