Học viện Chính sách và phát triển

Mã trường: HCP
Tên viết tắt: APD
Tên tiếng Việt: Học viện Chính sách và phát triển
Tên tiếng Anh: ACADEMY OF POLICY AND DEVELOPMENT
Điện thoại: 024 3747 3186
Hotline: 024 3795 7368
Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020