Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTN
Tên viết tắt: TUAF
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Điện thoại: 0208.6275.999
Hotline: 0985.269.882
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chăn nuôi 15
2 Thú y 15
3 Bất động sản 15
4 Quản lý đất đai 15
5 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
7 Khoa học Môi trường 15
8 Quản lý thông tin 15
9 Kinh doanh quốc tế 15
10 Kinh tế nông nghiệp 15
11 Phát triển nông thôn 15
12 Công nghệ Sinh học 15
13 Công nghệ thực phẩm 15
14 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
15 Khoa học cây trồng 15
16 Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) 15
17 Lâm sinh 15
18 Quản lý tài nguyên rừng 15
19 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 15
20 Công nghệ chế biến lâm sản 15
21 Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) 16

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chăn nuôi 15
2 Thú y 15
3 Bất động sản 15
4 Quản lý đất đai 15
5 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
7 Khoa học Môi trường 15
8 Quản lý thông tin 15
9 Kinh doanh quốc tế 15
10 Kinh tế nông nghiệp 15
11 Phát triển nông thôn 15
12 Công nghệ Sinh học 15
13 Công nghệ thực phẩm 15
14 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
15 Khoa học cây trồng 15
16 Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) 15
17 Lâm sinh 15
18 Quản lý tài nguyên rừng 15
19 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 15
20 Công nghệ chế biến lâm sản 15
21 Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) 16