Ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành: 7549002

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 15 0
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 17 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 15 0
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 24 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 55 0