Ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành: 7549002

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên 15 0
2 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 19 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 19 0