Học viện Ngân hàng

Mã trường: NHH
Tên viết tắt: BAV
Tên tiếng Việt: Học viện Ngân hàng
Tên tiếng Anh: BANKING ACADEMY
Điện thoại: 0243 852 1305
Hotline: 1900 561 595
Địa chỉ: Số 12 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngân hàng 25.7
2 Ngân hàng số 25.65
3 Tài Chính 26.05
4 Công nghệ tài chính 25.5
5 Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) 32.7
6 Tài Chính (Chương trình Chất lượng cao) 32.6
7 Kế toán 25.8
8 Quản trị kinh doanh 26.04
9 Quản trị du lịch 24.5
10 Kinh doanh quốc tế 26.4
11 Kinh tế 25.65
12 Công nghệ thông tin 25.1
13 Hệ thống thông tin quản lý 25.55
14 Luật kinh tế 25.52
15 Luật kinh tế 26.5
16 Ngôn ngữ Anh 24.9
17 Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) 32.65
18 Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) 23.8
19 Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) 23.55
20 Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) 32.75
21 Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) 23.9
22 Marketing số (liên kết ĐHCoventry, AnhQuốc, Cấp bằng ĐH Coventry) 23.5
23 Kinh doanh quốc tế (liên kết ĐHCoventry, AnhQuốc, Cấp bằng ĐH Coventry) 22
24 Ngân hàng và Tài chính quốc tế (liên kết ĐHCoventry, AnhQuốc, Cấp bằng ĐH Coventry) 21.6

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngân hàng CLC 37
2 Ngân hàng 29.8
3 Ngân hàng số* 29.8
4 Tài chính- Ngân hàng Sunderland 27.2
5 Ngân hàng và Tài chính QT Coventry 26
6 Tài chính CLC 37
7 Tài chính 29.8
8 Công nghệ tài chính* 29.8
9 Kế toán CLC 36
10 Kế toán 29.8
11 Kế toán Sunderland 26
12 Quản trị kinh doanh CLC 36
13 Quản trị kinh doanh 29.8
14 Quản trị du lịch* 29
15 Quản trị kinh doanh CityU 26
16 Marketing số Coventry 27.2
17 Kinh doanh quốc tế 29.8
18 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* 29.8
19 Kinh doanh quốc tế Coventry 27.2
20 Ngôn ngữ Anh 29.34
21 Luật kinh tế 29.8
22 Luật kinh tế 29.8
23 Kinh tế 29.72
24 Hệ thống thông tin quản lý 29.76
25 Công nghệ thông tin 29.79

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngân hàng CLC 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
2 Ngân hàng 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
3 Ngân hàng số* 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
4 Tài chính- Ngân hàng Sunderland 20 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
5 Ngân hàng và Tài chính QT Coventry 20 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
6 Tài chính CLC 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
7 Tài chính 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
8 Công nghệ tài chính* 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
9 Kế toán CLC 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
10 Kế toán 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
11 Kế toán Sunderland 20 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
12 Quản trị kinh doanh CLC 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
13 Quản trị kinh doanh 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
14 Quản trị du lịch* 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
15 Quản trị kinh doanh CityU 20 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
16 Marketing số Coventry 20 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
17 Kinh doanh quốc tế 23.3 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
18 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* 23.3 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
19 Kinh doanh quốc tế Coventry 20 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
20 Ngôn ngữ Anh 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
21 Luật kinh tế 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
22 Luật kinh tế 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
23 Kinh tế 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
24 Hệ thống thông tin quản lý 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế
25 Công nghệ thông tin 21.6 Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế