Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mã trường: VHH
Tên viết tắt: HUC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Tên tiếng Anh: HaNoi University Of Culture
Điện thoại: (024)38.511.971
Hotline:
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Du lịch (Văn hoá du lịch) 25.41
2 Du lịch (Văn hoá du lịch) 24.41
3 Du lịch (Văn hoá du lịch) 24.41
4 Du lịch (Văn hoá du lịch) 24.41
5 Du lịch (Lữ hành, Hướng dẫn du lịch) 25.8
6 Du lịch (Lữ hành, Hướng dẫn du lịch) 24.8
7 Du lịch (Lữ hành, Hướng dẫn du lịch) 24.8
8 Du lịch (Lữ hành, Hướng dẫn du lịch) 24.8
9 Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) 31.4 Thang điểm 40
10 Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) 31.4 Thang điểm 40
11 Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) 31.4 Thang điểm 40
12 Du lịch (Hướng dẫn du lịch quốc tế) 31.4 Thang điểm 40
13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.5
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.5
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.5
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.5
17 Luật 25.17
18 Luật 24.17
19 Luật 24.17
20 Luật 24.17
21 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số) 21.7
22 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số) 21.7
23 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số) 21.7
24 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số) 20.7
25 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số) 22.9
26 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số) 21.9
27 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số) 21.9
28 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số) 21.9
29 Ngôn ngữ Anh 32.93 Thang điểm 40
30 Ngôn ngữ Anh 32.93 Thang điểm 40
31 Ngôn ngữ Anh 32.93 Thang điểm 40
32 Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) 24.63
33 Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) 23.63
34 Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) 23.63
35 Văn hóa học (Nghiên cứu văn hóa) 23.63
36 Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) 26.18
37 Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) 25.18
38 Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) 25.18
39 Văn hóa học (Văn hóa truyền thông) 25.18
40 Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) 24.68
41 Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) 23.68
42 Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) 23.68
43 Văn hóa học (Văn hóa đối ngoại) 23.68
44 Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và QLNT) 23.96
45 Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và QLNT) 22.96
46 Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và QLNT) 22.96
47 Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và QLNT) 22.96
48 Quản lý văn hóa (Quản lý Di sản văn hóa) 23.23
49 Quản lý văn hóa (Quản lý Di sản văn hóa) 22.23
50 Quản lý văn hóa (Quản lý Di sản văn hóa) 22.23
51 Quản lý văn hóa (Quản lý Di sản văn hóa) 22.23
52 Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện văn hóa) 26.13
53 Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện văn hóa) 25.13
54 Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện văn hóa) 25.13
55 Báo chí 26.85
56 Báo chí 25.85
57 Báo chí 25.85
58 Báo chí 25.85
59 Thông tin - thư viện 21.75
60 Thông tin - thư viện 25.75
61 Thông tin - thư viện 25.75
62 Thông tin - thư viện 25.75
63 Quản lý thông tin 24.4
64 Quản lý thông tin 22.4
65 Quản lý thông tin 22.4
66 Quản lý thông tin 22.4
67 Bảo tàng học 22.83
68 Bảo tàng học 21.83
69 Bảo tàng học 21.83
70 Bảo tàng học 21.83
71 Kinh doanh xuất bản phẩm 23
72 Kinh doanh xuất bản phẩm 22
73 Kinh doanh xuất bản phẩm 22
74 Kinh doanh xuất bản phẩm 22