Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mã trường: VHH
Tên viết tắt: HUC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Tên tiếng Anh: HaNoi University Of Culture
Điện thoại: (024)38.511.971
Hotline:
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số 16
2 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số 20.25
3 Văn hóa Việt Nam 23
4 Công nghiệp Văn hóa 25.25
5 Truyền thông Văn hóa 24
6 Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 20.75
7 Quản lý Di sản văn hóa 16
8 Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật 21
9 QLVH - Tổ chức sự kiện văn hoá 24.75
10 Báo chí 25.5
11 Thông tin - thư viện 18
12 Quản lý thông tin 24.5
13 Bảo tàng học 16
14 Kinh doanh xuất bản phẩm 16
15 Luật 26.25
16 Du lịch - Văn hoá du lịch 25.5
17 Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch 26.5
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.5
19 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Văn hoá vùng dân tộc thiểu số 15
20 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam - Tổ chức và Quản lý Du lịch vùng dân tộc thiểu số 19.25
21 Ngôn ngữ Anh 31.75
22 Văn hóa Việt Nam 22