Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Mã trường: VHS
Tên viết tắt: HUC
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF CULTURE
Điện thoại: (028)3899.2901
Hotline:
Địa chỉ: 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thông tin - thư viện 16
2 Bảo tàng học 15
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị Lữ hành) 24
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) 23.5
5 Kinh doanh xuất bản phẩm 21
6 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội) 22
7 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa) 17.75
8 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức dàn dựng) 17
9 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch) 24
10 Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) 21.5
11 Văn hóa học (chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa) 22
12 Văn hóa học (chuyên ngành Truyền thông Văn hóa) 24.25
13 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15
14 Du lịch 23.75

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Thông tin - thư viện 15
2 Bảo tàng học 15
3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị Lữ hành) 24.25
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) 24
5 Kinh doanh xuất bản phẩm 21.5
6 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội) 23
7 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa) 16.25
8 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức dàn dựng) 17
9 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch) 24.5
10 Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) 21.5
11 Văn hóa học (chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa) 21.25
12 Văn hóa học (chuyên ngành Truyền thông Văn hóa) 25
13 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 15
14 Du lịch 24