Ngành Chăm sóc sắc đẹp

Mã ngành: 6810404

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Chăm sóc sắc đẹp

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng Y Hà Nội 16.5
3 Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội 15 15
4 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
6 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam 10 10
7 Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
9 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
11 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
12 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
13 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
14 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
15 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
17 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
18 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
19 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh TN THPT TN THPT
2 Trường Cao đẳng Y Hà Nội 16.5
3 Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội 15 15
4 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà TN THPT TN THPT
5 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội 10 10
6 Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam 10 10
7 Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội TN THPT TN THPT
8 Trường Cao đẳng Viễn Đông TN THPT
9 Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội TN THPT TN THPT
10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa 10 10
11 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội 10 10
12 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn TN THPT
13 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội 10
14 Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 12
15 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II TN THPT TN THPT
16 Trường Cao đẳng Hoa Sen TN THPT
17 Trường Cao đẳng nghề Long Biên 10 10
18 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn TN THPT
19 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội TN THPT TN THPT