Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Mã ngành: 7720603

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật phục hồi chức năng

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 19 19.5
2 Trường Đại học Trà Vinh 0 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 700