Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Răng - Hàm - Mặt

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 24
2 Trường Đại học Duy Tân 0 24
3 Trường Đại học Trà Vinh 0 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 0 725