Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Y học dự phòng

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 6 6.5
2 Trường Đại học Trà Vinh 0 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 0 550