Ngành Công nghệ May

Mã ngành: 6540204

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ May

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh 400