Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Ngôn ngữ Pháp

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM 765 730