Ngành Kinh tế chính trị

Mã ngành: 7310102

Ngành Kinh tế chính trị là gì?

Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Học thuyết Kinh tế Chính trị nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội để đưa ra các quy luật chung có thể áp dụng được vào các quá trình hoạt động kinh tế - xã hội nhằm phát triển nền kinh tế của một quốc gia.

Học ngành Kinh tế chính trị là học gì?

Mục tiêu là đào tạo cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị: Có kỹ năng giảng dạy về kinh tế chính trị và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng; các trường trung học chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành phố và các đoàn thể; Có năng lực tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động kinh tế; có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế - xã hội.

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản, hệ thống và cập nhật. Từ đó, người học có thể nhận diện được các vấn đề của Kinh tế chính trị của đất nước và thế giới, đồng thời biết vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Học ngành Kinh tế chính trị ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị, bạn  có thể tìm kiếm cho mình những cơ hội nghề nghiệp như.

 • Giảng viên giảng dạy về kinh tế chính trị và các môn kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường chính trị tại các tỉnh thành…
 • Cán bộ tư vấn lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hay trong doanh nghiệp về nghiên cứu kinh tế – xã hội.
 • Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài.

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Kinh tế chính trị

Để theo học và thành công trong tương lai với ngành Kinh tế chính trị đòi hỏi các bạn cần phải có được những tố chất sau đây:

 • Có ý thức phục vụ cộng đồng;
 • Cần, kiệm, liêm, chính;
 • Tinh tế và nhạy bén về chính trị;
 • Tư duy độc lập, sáng tạo;
 • Bản lĩnh chính trị vững vàng;
 • Khả năng thuyết trình và trình bày vấn đề;
 • Có khả năng nghiên cứu, tìm tòi;
 • Kiên trì, nhẫn nại và chịu được áp lực công việc;
 • Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán thuyết phục;
 • Say mê nghiên cứu, khám phá kiến thức và có trách nhiệm trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực về thời gian và khối lượng công việc.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kinh tế chính trị

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Đại học Kinh tế TP.HCM 50 0
2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 8.94 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Đại học Kinh tế TP.HCM 800 0