Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 7140234

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024