Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 7140234

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 24 0
2 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 25.5 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Sư phạm TP.HCM 27.75 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022