Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Sư phạm Tiếng Pháp

Mã ngành: 7140233

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tiếng Pháp

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022