Ngành Sư phạm Tiếng Pháp

Mã ngành: 7140233

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Sư phạm Tiếng Pháp

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại Học Đà Nẵng 25.99 0
2 Trường Đại học Cần Thơ 27.5 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023