Ngành Khúc xạ nhãn khoa

Mã ngành: 7720699

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khúc xạ nhãn khoa

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Y Hà Nội 25.8 0
2 Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 24.15 0
3 Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 22.8 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023