Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Khúc xạ nhãn khoa

Mã ngành: 7720699

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khúc xạ nhãn khoa

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022