Ngành Khúc xạ nhãn khoa

Mã ngành: 7720699

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khúc xạ nhãn khoa

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Đại học Y Hà Nội 19 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024