Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Mã trường: DTE
Tên viết tắt: TUEBA.
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: THAI NGUYEN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
Điện thoại: 02083.647685
Hotline: 0987.697.697
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 17
2 Kinh tế 17
3 Kinh tế đầu tư 16
4 Kinh tế phát triển 16
5 Marketing 18
6 Marketing (Quản trị Marketing - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 19
7 Kinh doanh quốc tế 18
8 Quản trị kinh doanh 18
9 Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 19
10 Tài chính - Ngân hàng 18
11 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 19
12 Luật kinh tế 18
13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị du lịch và khách sạn - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 19

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 18.5
2 Kinh tế 18
3 Kinh tế đầu tư 17
4 Kinh tế phát triển 18
5 Marketing 18.5
6 Marketing (Quản trị Marketing - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 21
7 Kinh doanh quốc tế 18
8 Quản trị kinh doanh 19
9 Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 21
10 Tài chính - Ngân hàng 19
11 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 21
12 Luật kinh tế 19
13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị du lịch và khách sạn - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 21