Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Mã trường: CDD1001
Tên viết tắt: LSVC
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
Tên tiếng Anh: Lang Son Vocational College
Điện thoại: 0205 3890 524
Địa chỉ: Khu Đồi Chè, Xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.