Ngành Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Ngành Toán ứng dụng là gì?

Toán ứng dụng là ngành học ứng dụng các phương pháp, mô hình toán học vào giải quyết các vấn đề trong khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, bảo hiểm, khoa học máy tính và công nghiệp…

Học ngành Toán ứng dụng là học gì?

Theo học ngành Toán ứng dụng, sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu về nhiều mảng của Toán như: Toán rời rạc (Logic toán - kỹ năng tư duy toán học); Đại số tuyến tính (Ma trận, định thức, không gian Euclide, ánh xạ tuyến tính); Giải tích; Thống kê; Mô hình toán học và Lý thuyết tối ưu. Ngoài ra, tùy theo định hướng, sinh viên còn được trang bị thêm các kiến thức về Tin học (Lý thuyết đồ thị, mã hóa) hay Toán tài chính (Mô hình toán học của giá cổ phiếu, định giá tuyển chọn, công thức Black-Scholes).

Học ngành Toán ứng dụng ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán học ứng dụng có thể nỗ lực hơn để đảm nhận những công việc sau đây:

 • Chuyên viên phân tích đầu tư, xây dựng kế hoạch tài chính, phân tích hoạt động, thống kê tại các công ty chứng khoán, trung tâm đầu tư tài chính, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty xử lý số liệu, công ty nghiên cứu thị trường, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu…
 • Giảng viên giảng dạy về toán học tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo, trường trung học
 • Nhà nghiên cứu về toán học tại Viện toán học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ…
 • Các sinh viên xuất sắc có thể nhận học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tiếp tục con đường học tập, nghiên cứu tại các nước phát triển
 • Theo học các bậc học cao hơn tại Việt Nam
 • kỹ sư phần mềm, điện tử…

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Toán ứng dụng

 Để theo học tốt và thành công với ngành Toán học ứng dụng, sinh viên cần có các tố chất, kỹ năng nổi bật như:

 • Học tốt các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán học (Đại số, Giải tích, Toán rời rạc...).
 • Kỹ năng Toán học xuất sắc trong: Tính toán, giải quyết vấn đề bằng Toán học.
 • Tư duy logic, mạch lạc.
 • Khả năng tập trung tốt, cẩn thận, chi tiết, đảm bảo sự chính xác.
 • Khả năng phân tích và suy luận, kỹ năng thống kê.
 • Tư duy phản biện, khoa học.
 • Sáng tạo, tư duy nhanh.
 • Đam mê với khoa học nói chung và Toán học nói riêng.
 • Nhiều ý tưởng, thích tự tìm tòi và khám phá những điều mới.
 • Chăm chỉ và chủ động.
 • Có kỹ năng lập trình, kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp khá để trao đổi, trình bày quan điểm, các phân tích, kết quả...
 • Kỹ năng tin học xuất sắc.
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Toán ứng dụng