Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Thiết kế thời trang

Mã ngành: 6540206

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Thiết kế thời trang

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022