Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Mã ngành: 7580213

Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước là gì?

Ngành cấp thoát nước là ngành học đào tạo kiến thức chuyên sâu và năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước, công nghệ môi trường và xử lí nước thải, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước.

Học Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước là học gì?

Ngành học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan để thiết kế, quy hoạch, thi công, vận hành các công trình hạ tầng nói chung và cấp thoát nước nói riêng. Kỹ sư ngành cấp thoát nước sẽ có khả năng thiết kế, thi công, vận hành các công trình thu nước, phân phối nước ( cấp nước nóng, nước lạnh, nước cứu hỏa…), thoát nước thải đô thị, nước mưa, các công trình xử lý nước thải và tái sử dụng nước; cung cấp nước sạch đến các hộ dân cư và các cơ sở sử dụng nước sạch, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa -  hiện đại hóa.

Ngoài ra các kỹ sư cấp thoát nước còn có khả năng tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm định hồ sơ; tiến hành thị công, giám sát xây dựng các công trình và thiết bị cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, tái sử dụng nước. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cấp thoát nước; lập và thực hiện các dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và và sức khỏe cộng đồng

Học Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp có thể có việc làm ở các vị trí như sau:

  • Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước đô thị và nông thôn; các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến Kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước;
  • Có thể làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng và tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý dự án...;
  • Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước, cấp thoát nước.

Những tố chất phù hợp với ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Học sinh muốn theo học ngành Kỹ thuật cấp thoát nước sẽ cần phải hội tụ được những tố chất sau đây:

  • Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp;
  • Chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao;
  • Có ý thức bảo vệ môi trường;
  • Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu và khắc phục mọi khó khăn trong nghề nghiệp để đảm bảo công tác lâu dài;
  • Có khả năng học tốt về các môn Khoa học tự nhiên;
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật cấp thoát nước