Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Hóa dược

Mã ngành: 7720203

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hóa dược

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Dược Hà Nội 0 26.6
2 Trường Đại học Trà Vinh 15 15
3 Trường Đại học Cần Thơ 21 24.75

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020
1 Trường Đại học Dược Hà Nội 0 26.7
2 Trường Đại học Trà Vinh 0 18

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2019 2020