Ngành Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành: 7810301

Ngành Quản lý thể dục thể thao là gì?

Ngành Quản lý thể dục thể thao (tiếng Anh: Sports Management) là ngành học đào tạo sinh viên trở thành người nắm vững những kỹ năng và phương pháp quản lý Thể dục thể thao (TDTT) hiện đại. Đồng thời, họ cũng chính là những người có khả năng vận dụng những trí thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT, có năng lực đảm đương công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực TDTT.

Học ngành Quản lý thể dục thể thao là học gì?

Sinh viên theo học ngành QLTDTT sẽ được đào tạo và bồi dưỡng để trở thành những người có đủ điều kiện tố chất, đạo đức có thể hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời, họ cũng được trang bị những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, khoa học, về TDTT đặc biệt là quản lý trong kinh doanh, quản lý lĩnh vực TDTT trong các tổ chức và doanh nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng tự lập và làm việc hiệu quả cùng với những kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành để phục vụ cho ngành nghề của mình sau này.

Học ngành Quản lý thể dục thể thao ra trường làm gì?

Các cử nhân chuyên ngành này có cơ hội làm việc đa dạng ở nhiều vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn và kĩ năng tích lũy được. Họ có thể ứng tuyển vào một số vị trí như sau:

 • Chuyên viên quản lý công trình thể thao, quản lý CLB thể thao ở trường quốc tế và trường đại học
 • Chuyên viên quản lý thể thao giải trí
 • Chuyên viên quản lý, tổ chức sự kiện thể thao
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao
 • Chuyên viên quản lý thể thao chuyên nghiệp
 • Chuyên viên quản lý công trình thể thao tại resort
 • Người đại diện thể thao
 • Chuyên viên đàm phán tài trợ
 • Giám đốc kinh doanh thể thao
 • Chuyên viên marketing thể thao
 • Chuyên viên quản lý phòng GYM
 • Chuyên viên quản lý du lịch thể thao, quản lý khu thể thao ở khách sạn và Resor

Những tố chất phù hợp để theo học ngành Quản lý thể dục thể thao

Để có thể theo học và thành công trong ngành QLTDTT này, các bạn có thể xem xét một số các yếu tố như:

 • Có đam mê với chuyên ngành đang theo học
 • Kỹ năng chuyên môn vững vàng
 • Sức khỏe đạt yêu cầu công việc
 • Thông minh, linh hoạt
 • Hiểu được tâm lý khách hàng, người tập đối với những người kinh doanh trong lĩnh vực TDTT riêng biệt
 • Óc tổ chức tốt
 • Khả năng thiết lập mối quan hệ và làm việc theo nhóm
CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý thể dục thể thao