Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Mã trường: TDB
Tên viết tắt: UPES
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Tên tiếng Anh: BAC NINH SPORT UNIVERSITY
Điện thoại: 02222.217.221
Hotline: 0989088845
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Phường Trang Hạ, TP. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Huấn luyện thể thao 18.7 Điểm thi năng khiếu theo từng tổ hợp phải >=5
2 Quản lý TDTT 18.7 Điểm thi năng khiếu theo từng tổ hợp phải >=5
3 Y sinh học thể dục thể thao 18.7 Điểm thi năng khiếu theo từng tổ hợp phải >=5

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Huấn luyện thể thao 18.7 Xếp loại học lực lớp 12 từ TB trở lên, Điểm năng khiếu >=5
2 Quản lý TDTT 18.7 Xếp loại học lực lớp 12 từ TB trở lên, Điểm năng khiếu >=5
3 Y sinh học thể dục thể thao 18.7 Xếp loại học lực lớp 12 từ TB trở lên, Điểm năng khiếu >=5